Specialisaties

Gedragstherapie
In de gedragstherapie staat het gedrag van mensen in de behandeling van de problemen centraal. Hierbij gaat men ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd en dat je, wanneer je daar last van krijgt, dat gedrag dus ook weer kunt afleren.

Cognitieve therapie
Cognitieve therapie is de zogenaamde tweede generatie gedragstherapie die volgde op de bovenbeschreven gedragstherapie.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Systeemtheoretische psychotherapie
Systeemtheoretische psychotherapie is een therapie met als uitgangspunt dat mensen in systemen leven en dat deze systemen en de onderlinge verbanden van mensen in deze systemen van grote invloed zijn op het welzijn, de problemen en het identiteitsgevoel.

E-mental health
E-mental health, ofwel online hulpverlening bij psychische problemen, is steeds meer in opkomst.
Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg via het internet.