E-mental health

E-mental health, ofwel online hulpverlening bij psychische problemen, is steeds meer in opkomst.
Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg via het internet. Tot enkele jaren geleden werden online en face-to-face hulpverlening voornamelijk gescheiden van elkaar toegepast. De laatste jaren wordt online hulpverlening echter steeds vaker gebruikt om de reguliere face-to-face hulpverlening in de spreekkamer kwalitatief te verbeteren, cliëntvriendelijker en doelmatiger te maken. Dit gebeurt in de vorm van 'blended' hulpverlening, een combinatie van online activiteiten en face-to-face gesprekken. De optimale verhouding tussen online activiteiten en face-to-face gesprekken wordt bepaald op basis van de aard en ernst van de problematiek, de fase van de behandeling, het advies van de zorgverlener en de mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren van de cliënt.

Het toevoegen van online activiteiten aan de reguliere face-to-face gesprekken heeft meerdere voordelen. De inhoud van de behandeling wordt toegankelijker voor de cliënt, doordat zijn/haar persoonlijke, digitale dossier op ieder gewenst moment, 24 uur per dag, toegankelijk is. Het digitale dossier bevat voor de cliënt relevante huiswerkopdrachten, psycho-educatie en vragenlijsten. Huiswerkopdrachten, psycho-educatieve teksten en vragenlijsten kunnen door de hulpverlener op het juiste moment online worden gezet voor de cliënt, waarna hij/zij deze thuis in alle rust zelfstandig kan uitvoeren, lezen of invullen op een moment dat hem hem/haar het beste uitkomt. De therapeut kan vervolgens online reageren op de uitgevoerde opdrachten of hierop ingaan in de volgende face-to-face sessie. Doordat alle uitgevoerde opdrachten en ingevulde vragenlijsten in het digitale dossier worden bewaard, krijgen zowel cliënt als therapeut een beter zicht op het proces dat de cliënt doormaakt en kunnen ze de voortgang van de behandeling goed bijhouden. Blended behandeling zorgt er tevens voor dat de hulpverlener in de face-to-face contacten de behandeltijd effectief kan gebruiken en prioriteit kan geven aan taken waarin zijn toegevoegde waarde het grootst is. Dit alles leidt tot een efficiëntere inrichting van de behandeling en kan de effectiviteit van de behandeling ten goede komen.

In onze praktijk werken wij met het e-mental health platform Minddistrict.

Als u via ons een Minddistrict account heeft gekregen, kunt u hier inloggen.