Systeemtheoretische psychotherapie

Systeemtheoretische psychotherapie is een therapie met als uitgangspunt dat mensen in systemen leven en dat deze systemen en de onderlinge verbanden van mensen in deze systemen van grote invloed zijn op het welzijn, de problemen en het identiteitsgevoel.

Voorbeelden van systemen zijn: het gezin van herkomst, het eigen gezin, de familie, de school, de opleiding, het werk of de sportvereniging. Al deze systemen hebben hun eigen normen, waarden, omgangsvormen en verwachtingspatronen en bepalen de manier waarop we naar elkaar kijken. Dit is ook van invloed op hoe wij naar onszelf kijken en hoe wij met elkaar communiceren. Aangezien wij in veel verschillende systemen leven en wij ons daar vaak niet van bewust zijn, kan dit veel misverstanden en miscommunicaties opleveren.

Om beter met je problemen om te kunnen gaan is het goed om je meer bewust te worden van je eigen invloed op anderen en systemen en de invloed van anderen en systemen op jezelf.

Systeemtheoretische psychotherapie is een gespreksmatige therapie die in principe individueel is. Je probleem wordt bekeken vanuit de context waarin je momenteel leeft en waarin je hebt geleefd. Soms is het nodig of wenselijk dat er anderen bij de therapie worden betrokken, zoals je partner, je kinderen of je familie. Zij zullen dan, als zij en u dat willen, bij de gesprekken betrokken worden.

Voor meer achtergronden m.b.t. de opleiding en therapie kunt u terecht op de websites: www.nvrg.nl