Virtual Reality

Virtual Reality (VR) is een computer techniek waarbij binnen een online omgeving een realistische situatie wordt nagebootst. Bij VR lijkt het alsof je in een andere werkelijkheid of wereld bent. Door een speciale VR bril zie je een andere (virtuele) realiteit.

Binnen de zorg wordt VR steeds vaker ingezet, zo ook binnen de geestelijke gezondheidszorg. VR kan op allerlei verschillende manieren toegepast worden. Wij werken binnen onze praktijk met Psylaris en passen met behulp van hun programma Virtual Reality toe in onze behandelingen. VR wordt binnen onze praktijk ingezet bij o.a. angstklachten, traumabehandeling en ontspanningsoefeningen.

Wanneer wij denken dat Virtual Reality ingezet kan worden binnen uw behandeling, zullen wij dit met u bespreken. Wij geven hier verdere uitleg over en beantwoorden uw eventuele vragen. In overleg met u besluiten we uiteindelijk of VR daadwerkelijk onderdeel van de behandeling zal worden.

VR bij angstklachten
Angsten en fobieën worden vaak behandeld met behulp van exposure therapie. Dit betekent dat de cliënt stapsgewijs blootgesteld wordt aan datgene waar hij/zij bang voor is. Met VR wordt in de veilige omgeving van de spreekkamer een angstige situatie nagebootst. Op deze manier kan onder begeleiding van de therapeut geoefend worden met het aangaan van voor de cliënt beangstigende situaties. De cliënt kan zelfvertrouwen opbouwen en eerste stappen zetten in het aangaan van zijn/haar angst, voordat de moeilijke situaties in de echte wereld aangegaan worden.

VR bij traumabehandeling
Traumaverwerking wordt vaak gedaan met behulp van EMDR. Bij EMDR wordt de cliënt afgeleid terwijl hij/zij de herinnering aan de traumatische gebeurtenis ophaalt. Dankzij de mogelijkheden van VR kan de cliënt blootgesteld worden aan verschillende afleidingstaken terwijl hij of zij zich in een veilige omgeving bevindt. Hierdoor kan er dieper op het trauma ingegaan worden.

VR bij ontspanningsoefeningen
Virtual Reality kan ook toegepast worden om stress te verlagen. Wanneer men het idee heeft zich in een prettige omgeving te bevinden door de VR bril (bijv. in een bos), kan dat helpen te ontspannen. Ook kunnen oefeningen toegepast worden met behulp van VR, zoals mindfulness en ademhalingsoefeningen.