Vergoedingen Generalistische Basis GGZ

Marie-Anne Levelink heeft voor 2019 met 3 zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ.

Alle verzekeringen waar zij een contract mee heeft vergoeden de Generalistische Basis GGZ vanuit het basispakket.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM V stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematieken en burn-out problematiek komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Verder moet u een verwijskaart hebben voor Generalistische Basis GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op de verwijskaart moet staan dat het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ.

Contract
Wanneer er een contract is met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

Als er sprake is van een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening voor de therapie rechtstreeks verrekend met uw zorgverzekering. De zorgverzekeraar verrekent met u uw eigen risico. U krijgt daar van uw zorgverzekering een rekening voor nadat de rekening bij de zorgverzekeraar is ingediend. Dat doen wij als uw DBC wordt afgesloten. Over het algemeen is dat 1 keer per jaar.

De verzekeringsmaatschappijen waarmee Marie-Anne Levelink een contract voor Generalistische Basis GGZ heeft in 2019 zijn:

VGZ
Hieronder vallen:

 • Univé (0101)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212)
 • ZEKUR (0101)
 • Zorgzaam Verzekerd (0101)
 • VGZ (7095)
 • Bewuzt (7095)
 • MVJP (7095)
 • Volmacht Aevitae (8956)
 • IZZ (9015)
 • IZA Zorgverzekeraar NV (3334)
 • UMC (0736)


CZ groep
Hieronder vallen:

 • CZ OMW Zorgverzekeraars (9664)
 • OHRA Zorgverzekeringen N.V. (9664)
 • OHRA Ziektekostenverzekeringen (9664)

Zilveren Kruis
Hieronder vallen:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 • Pro Life (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V. (0211)
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. (3329)
 • IAK Volmacht B.V. (8971)
 • Aevitae B.V. (8958)
 • De Friesland (7084)

Geen contract
Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.