Vergoedingen Generalistische Basis GGZ

In  2021 vergoedt VGZ voor alle behandelaars in onze praktijk de Generalistische Basis GGZ volledig, met uitzondering van het eigen risico.

In 2021 vergoedt CZ alleen de Generalistische Basis GGZ uitgevoerd door Marie-Anne Levelink volledig, met uitzondering van het eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM V stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematieken en burn-out problematiek komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Verder moet u een verwijskaart hebben voor Generalistische Basis GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op de verwijskaart moet staan dat het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ.

Contract
Wanneer er een contract is met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

Als er sprake is van een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening voor de therapie rechtstreeks verrekend met uw zorgverzekering. De zorgverzekeraar verrekent met u uw eigen risico. U krijgt daar van uw zorgverzekering een rekening voor nadat de rekening bij de zorgverzekeraar is ingediend. Dat doen wij als uw DBC wordt afgesloten. Over het algemeen is dat 1 keer per jaar.

De verzekeringsmaatschappijen waarmee de praktijk een contract voor Generalistische Basis GGZ heeft in 2021 zijn:

VGZ
Hieronder vallen:

 • Univé (0101)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212)
 • ZEKUR (0101)
 • ZEKUR natura (3361)
 • Zorgzaam Verzekerd (0101)
 • VGZ (7095)
 • Bewuzt (7095)
 • MVJP (7095)
 • IZZ (7095)
 • IZA Zorgverzekeraar NV (3334)
 • UMC (0736)


CZ groep (alleen Marie-Anne Levelink)
Hieronder vallen:

 • CZ  (9664)
 • OHRA (9664)
 • Nationale Nederlanden

Geen contract 

Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.