Vergoedingen Specialistische GGZ

In  2021 vergoeden VGZ en Zilveren Kruis voor alle behandelaars in onze praktijk de Specialistische GGZ volledig, met uitzondering van het eigen risico.

In 2021 vergoedt CZ alleen de Specialistische GGZ uitgevoerd door Marie-Anne Levelink volledig, met uitzondering van het eigen risico.

 Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM V stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematieken en burn-out problematiek, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Verder moet u een verwijskaart hebben voor psychotherapie of Specialistische GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op de verwijskaart moet staan dat het gaat om een verwijzing voor de Specialistische GGZ.

Marie-Anne Levelink en Eva Mulders maken, indien wenselijk of nodig, ook gebruik van de diensten van een beeldend therapeute. Deze therapie wordt bij ons door alle verzekeraars vergoed die vallen onder VGZ en Zilveren Kruis. Een aantal andere verzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende pakket.

Contract

Wanneer er sprake is van  een contract met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

De therapie wordt, bij een contract met uw zorgverzekeraar, rechtstreeks verrekend met uw zorgverzekering. De zorgverzekeraar verrekent dat met u uw eigen risico. U krijgt daar van uw zorgverzekering een rekening voor nadat de rekening bij de zorgverzekeraar is ingediend. Dat doen wij als uw DBC wordt afgesloten. Over het algemeen is dat 1 keer per jaar.

De verzekeringsmaatschappijen waarmee de praktijk in 2021 een contract voor Specialistische GGZ/psychotherapie heeft zijn:

VGZ
Hieronder vallen:

 • Univé (0101)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212)
 • ZEKUR (0101)
 • ZEKUR natura (3361)
 • Zorgzaam Verzekerd (0101)
 • VGZ (7095)
 • Bewuzt (7095)
 • MVJP (7095)
 • IZZ (7095)
 • IZA Zorgverzekeraar NV (3334)
 • UMC (0736)


CZ groep (alleen Marie-Anne Levelink)
Hieronder vallen:

 • CZ  (9664)
 • OHRA (9664)
 • Nationale Nederlanden

Zilveren Kruis
Hieronder vallen:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 • Pro Life (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V. (3351)
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. (3329)
 • De Friesland (3358)
 • Volmacht: One Underwriting Health B.V. (8971)

Geen contract
Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.