Vergoedingen Specialistische GGZ

Alleen Marie-Anne Levelink heeft in onze praktijk voor 2019 met 3 zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de Specialistische GGZ/psychotherapie.

Alle verzekeringen waar zij een contract mee heeft vergoeden Specialistische GGZ/psychotherapie geheel vanuit het basispakket, waarbij er geen limiet is voor het aantal zittingen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM V stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematieken en burn-out problematiek, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Verder moet u een verwijskaart hebben voor psychotherapie of Specialistische GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op de verwijskaart moet staan dat het gaat om een verwijzing voor de Specialistische GGZ.

Zij maakt, indien wenselijk of nodig, ook gebruik van de diensten van een beeldend therapeute. Deze therapie wordt bij ons door alle verzekeraars vergoed die vallen onder VGZ en Zilveren Kruis. Een aantal andere verzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende pakket.

Contract

Wanneer er sprake is van  een contract met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

De therapie wordt, bij een contract met uw zorgverzekeraar, rechtstreeks verrekend met uw zorgverzekering. De zorgverzekeraar verrekent dat met u uw eigen risico. U krijgt daar van uw zorgverzekering een rekening voor nadat de rekening bij de zorgverzekeraar is ingediend. Dat doen wij als uw DBC wordt afgesloten. Over het algemeen is dat 1 keer per jaar.

De verzekeringsmaatschappijen waarmee Marie-Anne Levelink in 2019 een contract voor Specialistische GGZ/psychotherapie heeft zijn:

VGZ
Hieronder vallen:

 • Univé (0101)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212)
 • ZEKUR (0101)
 • Zorgzaam Verzekerd (0101)
 • VGZ (7095)
 • Bewuzt (7095)
 • MVJP (7095)
 • Volmacht Aevitae (8956)
 • IZZ (9015)
 • IZA Zorgverzekeraar NV (3334)
 • UMC (0736)


CZ groep
Hieronder vallen:

 • CZ OMW Zorgverzekeraars (9664)
 • OHRA Zorgverzekeringen N.V. (9664)
 • OHRA Ziektekostenverzekeringen (9664)

Zilveren Kruis
Hieronder vallen:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 • Pro Life (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V. (0211)
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. (3329)
 • IAK Volmacht B.V. (8971)
 • Aevitae B.V. (8958)
 • De Friesland (7084)

Geen contract
Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.