Vergoedingen Specialistische GGZ

Wij hebben voor 2018 met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de Specialistische GGZ/psychotherapie.

Alle verzekeringen waar wij een contract mee hebben vergoeden Specialistische GGZ/psychotherapie geheel vanuit het basispakket, waarbij er geen limiet is voor het aantal zittingen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM V stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematiek, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Verder moet u een verwijskaart hebben voor psychotherapie of Specialistische GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op de verwijskaart moet staan dat het gaat om een verwijzing voor de Specialistische GGZ.

Wij maken, indien wenselijk of nodig, ook gebruik van de diensten van een beeldend therapeute. Deze therapie wordt bij ons door alle verzekeraars vergoed die vallen onder VGZ, De Friesland en Zilveren Kruis. Een aantal andere verzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende pakket.

Contract

Wanneer wij een contract hebben met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

Wij verrekenen de therapie rechtstreeks met uw zorgverzekering. De zorgverzekeraar verrekent met u uw eigen risico. U krijgt daar van uw zorgverzekering een rekening voor nadat wij onze rekening bij de zorgverzekeraar hebben ingediend. Dat doen wij als uw DBC wordt afgesloten. Over het algemeen is dat 1 keer per jaar.

Voor alle duidelijkheid: als u zich bij ons heeft aangemeld, u komt bij ons op de wachtlijst en het komt uiteindelijk niet tot een afspraak dan wordt er tóch een rekening gestuurd naar de verzekeraar voor alle administratieve en telefonische activiteiten! Dit wordt door de zorgverzekeraar verrekend met u m.b.t. uw eigen risico.

De verzekeringsmaatschappijen waarmee wij in 2018 een contract voor Specialistische GGZ/psychotherapie hebben zijn:

VGZ
Hieronder vallen:

 • Univé (0101)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212)
 • ZEKUR (0101)
 • Zorgzaam Verzekerd (0101)
 • VGZ (7095)
 • Bewuzt (7095)
 • MVJP (7095)
 • Volmacht Aevitae (8956)
 • IZZ (9015)
 • IZA Zorgverzekeraar NV (3334)
 • UMC (0736)
 • Aevitae (NV VGZ Cares) (3330)
 • Caresco (NV VGZ Cares) (8995)


CZ groep
Hieronder vallen:

 • CZ OMW Zorgverzekeraars (9664)
 • OHRA Zorgverzekeringen N.V. (9664)
 • Delta Lloyd Zorgverzekeringen N.V. (9664)
 • OHRA Ziektekostenverzekeringen (9664)

Zilveren Kruis
Hieronder vallen:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 • Pro Life (3311)
 • OZF Zorgverzekeringen N.V. (3314)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V. (0211)
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. (3329)
 • IAK Volmacht B.V. (8971)
 • Aevitae B.V. (8958)

DSW
Hieronder vallen:

 • DSW Zorgverzekeraar (7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar (7037)
 • a.s.r. Basis Ziektekostenverzekering N.V. (0403)
 • De Amersfoortse (9018)
 • Ditzo (3336)

De Friesland
Hieronder vallen:

 • De Friesland (7084)

Geen contract
Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.