ROM vragenlijsten

Om meer zicht te krijgen op de effecten van onze behandelingen en de mate van tevredenheid van onze cliënten zullen wij aan u vragen om gedurende het traject verschillende vragenlijsten in te vullen.

Vóór aanvang van de behandeling of na het eerste gesprek zal gevraagd worden om één of meer vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zullen ook samen met een evaluatie vragenlijst worden afgenomen wanneer de behandeling is afgesloten. Wanneer de behandeling langer duurt worden deze vragenlijsten ook tussentijds afgenomen en wordt de behandeling in een gesprek geëvalueerd, ook met behulp van de resultaten van deze vragenlijsten.

De bedoeling van deze vragenlijsten is om een indruk te krijgen van de resultaten van en uw tevredenheid over de behandeling. In de contracten met de zorgverzekeraars is het afnemen van vragenlijsten opgenomen als een voorwaarde. De zorgverzekeraar krijgt geen inzage in uw persoonlijke gegevens. De gegevens die zij krijgen zijn algemene, geanonimiseerde resultaten van de behandelingen in onze praktijk.

De vragenlijsten worden afgenomen via een beveiligde site van INCURA, ons praktijkprogramma.
U krijgt een mail met een link en vervolgens kunt op de website in het patientenportaal van INCURA de vragenlijst(en) invullen die voor u zijn klaar gezet.