Deskundige hulp in vertrouwde handen

Maatregelen in verband met COVID-19

In verband met de voortdurende lockdown en het grote probleem met het onder controle krijgen van de besmettingen met het Covid-19 virus, bieden wij momenteel helaas geen face-to-face contacten aan. Wij denken dat het voor ons allemaal belangrijk is om nu te kiezen voor de veiligheid, door de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Afspraken kunnen plaats vinden door middel van beeldbellen met het programma EMDR platform. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van telefonische- en e-mail contacten. Over het algemeen kunnen op deze manier al onze behandelvormen, zoals EMDR en Cognitieve gedragstherapie, gewoon voortgang vinden. Daarnaast kunnen wij in de behandelingen ook gebruik maken van het e-mental health programma Minddistrict. 

Wij hebben momenteel nog steeds een wachtlijst. Als u wilt kunt u zich hiervoor aanmelden door te bellen naar de praktijk op maandag- dinsdag- en woensdagmiddag van 14.30 uur-15.30 uur of middels het inspreken van de voicemail met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Onze gemiddelde wachttijden bedragen momenteel:
- Marie-Anne Levelink: neemt geen nieuwe aanmeldingen aan.
- Eva Mulders: neemt wel nieuwe aanmeldingen aan. De wachttijd is 2 - 3 maanden.

De datum van de laatste update van de wachttijd is 01-09-2021

Onze praktijk is gevestigd in Eindhoven in het stadsdeel Stratum.

Wij kunnen u helpen met allerlei soorten klachten en problemen en wij doen dat op een zorgvuldige, persoonlijke en toegankelijke manier, met de bedoeling u zo snel mogelijk een plek te geven waar u zich vertrouwd en goed geholpen voelt.

U kunt bij ons terecht als (jong)volwassene vanaf 18 jaar voor kleinere problemen, simpele vragen maar ook voor meer diepgaande en complexe problematiek.

Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars zowel contracten voor de Generalistische Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ.

Wij zijn gespecialiseerd in: kortdurende behandeling, psychotherapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, EMDR, systeemtheoretische psychotherapie en E-mental health.

U kunt alleen komen of samen met voor u belangrijke anderen.
De hulp kan kortdurend of van langere duur zijn.

Hoe dan ook: u bent bij ons verzekerd van betrokkenheid, deskundigheid en een optimale inzet!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Voor de duidelijkheid: Uw zorgverzekeraar gaat dan voor u op zoek naar een andere zorgaanbieder, waar u sneller terecht kunt.