Deskundige hulp in vertrouwde handen

Corona maatregelen
Vanwege het alsmaar oplopende aantal coronabesmettingen hebben wij helaas opnieuw moeten besluiten om afspraken voorlopig niet meer face-to-face te laten plaatsvinden.

Afspraken kunnen online (via beeldbellen of telefonisch) wel gewoon doorgaan. Onze ervaring is dat (de meeste) behandelingen online gewoon voortgezet kunnen worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit of effectiviteit ervan.

Onze praktijk is gevestigd in Eindhoven in het stadsdeel Stratum.

Wij kunnen u helpen met allerlei soorten klachten en problemen en wij doen dat op een zorgvuldige, persoonlijke en toegankelijke manier, met de bedoeling u zo snel mogelijk een plek te geven waar u zich vertrouwd en goed geholpen voelt.

U kunt bij ons terecht als (jong)volwassene vanaf 18 jaar voor kleinere problemen, simpele vragen maar ook voor meer diepgaande en complexe problematiek.

Wij zijn gespecialiseerd in: kortdurende behandeling, psychotherapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, EMDR, systeemtheoretische psychotherapie en E-mental health.

U kunt alleen komen of samen met voor u belangrijke anderen.
De hulp kan kortdurend of van langere duur zijn.

Hoe dan ook: u bent bij ons verzekerd van betrokkenheid, deskundigheid en een optimale inzet!

Wij hebben momenteel nog steeds een wachtlijst. Als u wilt kunt u zich hiervoor aanmelden door te bellen naar de praktijk op maandag- dinsdag- en woensdagmiddag van 14.30 uur-15.30 uur of middels het inspreken van de voicemail met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Onze gemiddelde wachttijden bedragen momenteel:
- Marie-Anne Levelink: neemt geen nieuwe aanmeldingen aan.
- Eva Mulders: neemt wel nieuwe aanmeldingen aan. De wachttijd is 3 tot 4 maanden.

De datum van de laatste update van de wachttijd is 05-01-2022.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Voor de duidelijkheid: Uw zorgverzekeraar gaat dan voor u op zoek naar een andere zorgaanbieder, waar u sneller terecht kunt.