Eerste afspraak, intake en behandelplan

Wanneer wij een afspraak met u kunnen maken (meestal 4-12 weken na aanmelding), nemen wij telefonisch contact met u op. We plannen dan een eerste afspraak in overleg met u. Vervolgens (in principe vóór de eerste afspraak) krijgt u, via de mail, een brief toegestuurd. Daarin staat enige informatie over onze praktijk.

Ook zal vóór aanvang van de behandeling of na het eerste gesprek gevraagd worden om één of meer vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zullen ook samen met een evaluatie vragenlijst worden afgenomen wanneer de behandeling is afgesloten. Wanneer de behandeling langer duurt worden deze vragenlijsten ook tussentijds afgenomen en wordt de behandeling geëvalueerd, ook met behulp van de resultaten van deze vragenlijsten.

Bij de eerste afspraak stellen wij ons voor, geven wij informatie over de werkwijze en bespreken wij praktijkregels en afspraken. We maken een begin met de inventarisatie van uw probleem.
Zodra, na één of enkele afspraken, een helder beeld is ontstaan van uw probleem, de instandhoudende factoren en omgevingsfactoren zullen wij in overleg met u een behandelplan maken. Dit behandelplan krijgt u ook schriftelijk en ondertekenen wij samen. Wij evalueren het behandelplan regelmatig.
We starten met de behandeling wanneer dat verantwoord is, zodat een intake niet langer hoeft te duren dan nodig is.
In principe is er geen wachttijd tussen intake en behandeling.