Eerste afspraak, intake en behandelplan

Na aanmelding wordt u op de wachtlijst gepaatst. U krijgt vervolgens per e-mail onze intakevragenlijst toegestuurd. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst invult en naar ons terugstuurt, vóórdat het eerste intakegesprek plaatsvindt. 

Zodra wij een afspraak met u kunnen maken, nemen wij telefonisch contact met u op. We plannen dan een eerste afspraak in overleg met u. Vervolgens (in principe vóór de eerste afspraak) krijgt u, via de mail, een brief toegestuurd. Daarin staat enige informatie over onze praktijk.

Bij de eerste afspraak stellen wij ons voor, geven wij informatie over de werkwijze en bespreken wij praktijkregels en afspraken. We maken een begin met de inventarisatie van uw probleem.
Zodra, na één of enkele afspraken, een helder beeld is ontstaan van uw probleem, de instandhoudende factoren en omgevingsfactoren geven wij een indicatie van het hulpaanbod dat wij passend vinden voor uw hulpvraag. Dit kan onderzoek, behandeling of een doorverwijzing inhouden. Als er een indicatie is voor een behandeling binnen onze praktijk dan zal in overleg met u een behandelplan opgesteld worden. 
We starten met de behandeling wanneer dat verantwoord is, zodat een intake niet langer hoeft te duren dan nodig is. In principe is er geen wachttijd tussen intake en behandeling, tenzij de intake door een andere hulpverlener wordt gedaan dan de behandeling.