Kosten en vergoedingen

Vergoedingen en Contracten
Om uw kosten gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar moet u een verwijskaart hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op deze verwijskaart moet duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. De verwijskaart moet gedateerd zijn vóór of op de datum dat u zich bij ons heeft aangemeld. Er moet sprake zijn van een DSM V stoornis. Sommige stoornissen, o.a. burn-out problematiek en relatieproblematieken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Voor 2021 zijn er contracten afgesloten voor de GBGGZ met VGZ (alle behandelaars) en CZ (alleen Marie-Anne Levelink)

Voor 2021 zijn er contracten afgesloten voor de S-GGZ met VGZ en Zilveren Kruis (alle behandelaars) en CZ (alleen Marie-Anne Levelink)

Wanneer er een contract is met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

Geen contract 
Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.

Tarieven
Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

De NZa tarieven voor de GBGGZ in 2020 zijn:

CodePrestatieMaximumtarief
180001   Kort € 503,47
180002 Middel € 853,38
180003 Intensief € 1.383,65
180004 Chronisch € 1.330,98
180005 Onvolledig behandeltraject   € 219,78


De NZa tarieven voor de GBGGZ in 2021 zijn:

CodePrestatieMaximumtarief
180001   Kort € 522,13 
180002 Middel € 885,01 
180003 Intensief € 1.434,96 
180004 Chronisch € 1.380,49 
180005 Onvolledig behandeltraject   € 228,04


Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Specialistische GGZ (SGGZ).

Voor tarieven SGGZ 2020 zie Tarieven SGGZ 2020
Voor tarieven SGGZ 2021 zie Tarieven SGGZ 2021

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum Overig Zorg Product (OZP)-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: €110,27, per sessie. Het tarief in onze praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Tarief zelfbetalers
Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ (zie hierboven)

Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ (zie hierboven). 

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: €60,00 per gemiste afspraak.