Kosten en vergoedingen

Vergoedingen en Contracten
Om uw kosten gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar moet u een verwijskaart hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op deze verwijskaart moet duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. De verwijskaart moet gedateerd zijn vóór of op de datum dat u zich bij ons heeft aangemeld. Er moet sprake zijn van een DSM V stoornis. Sommige stoornissen, o.a. burn-out problematiek en relatieproblematieken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Met ingang van 1 januari 2019 heeft alleen nog Marie-Anne Levelink een contract met 3 verschillende zorgverzekeraars: VGZ, CZ en Zilveren Kruis en alle verzekeringen die onder deze verzekeraars vallen.

Wanneer er een contract is met uw verzekering betaalt u alleen het eigen risico, dat u sowieso betaalt voor specialistische zorg of medicatie ieder jaar. Het eigen risico wat wordt verrekend is het eigen risico van het jaar waarin de af te rekenen DBC is geopend. Dat is het jaar van uw aanmelding of het jaar waarin een nieuwe (vervolg) DBC is geopend.

De contracten die zijn afgesloten gelden voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

Geen contract
Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar sturen wij de rekening naar u en moet u rechtstreeks aan ons de rekening betalen. U kunt vervolgens de rekening bij uw zorgverzekering indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.

Tarieven
Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
Voor tarieven GBGGZ zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/tarieven/

Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Specialistische GGZ (SGGZ).
Voor tarieven SGGZ zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/tarieven/

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum Overig Zorg Product (OZP)-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €101,03 per sessie (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/tarieven/). Het tarief in onze praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Tarief zelfbetalers
Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ.
Voor tarieven GBGGZ zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/tarieven/

Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. 
Voor tarieven SGGZ zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/tarieven/

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: €60,00 per gemiste afspraak.