Links

Beroepsverenigingen en opleidingsinstituten

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie
Vereniging EMDR Nederland

Overige informatie

Beeldende therapie: www.sannemarse.nl
BIG registraties: www.bigregister.nl
Gids voor de geestelijke gezondheidszorg: www.hulpgids.nl
Informatie over het tuchtrecht in de gezondheidszorg: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
Informatie over medicatie: www.apotheek.nl