Specialistische GGZ

De psychotherapeut/klinisch psycholoog is een specialist; hij of zij heeft kennis van de meer complexe, langerdurende, diepergaande problematiek en heeft voldoende kennis en vaardigheden in huis om korte of langerdurende specialistische hulp te kunnen bieden. Dit is vergelijkbaar met de taak en functie van een specialist op het medische vlak.
Psychotherapeutische hulp is kortdurende of langerdurende hulp die zich richt op complexe problemen die een matige tot ernstige negatieve invloed hebben op uw functioneren. Het zijn vaak problemen die u flink belemmeren om nog redelijk te kunnen functioneren in één of meer van de levensgebieden thuis, familie, vrienden, school of werk. Het zou kunnen dat u voor dit probleem al eerder hulp hebt gehad en dat deze hulp niet toereikend was. Het kunnen ook problemen zijn die al langer bestaan of het kan zijn dat u al lange tijd last hebt van meerdere problemen waardoor u in uw leven al langere tijd moeizaam functioneert. Het is soms nodig om verder terug te gaan naar vroegere ervaringen.

De huisarts kan samen met u bekijken of u voor deze hulp in aanmerking komt. Er moet sprake zijn van minimaal één stoornis volgens de DSM V (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Als u daar samen met de huisarts niet uitkomt kan één van ons in een eerste gesprek bekijken of dit de juiste hulp voor u is.

Alleen Marie-Anne Levelink heeft vanaf 1 januari 2019 met 3 zorgverzekeraars (CZ, VGZ en Zilveren Kruis en alle verzekeringen die onder deze verzekeraars vallen) een contract voor de Specialistische GGZ. Dit betekent dat u voor deze vorm van hulpverlening bij haar geen eigen bijdrage hoeft te betalen, mits zij een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Wel is op deze hulpverlening het eigen risico dat geldt voor de Basisverzekering van toepassing.

Voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/