Specialistische GGZ

In de specialistische ggz worden cliënten behandeld met zwaardere, complexere psychische klachten. Deze behandelingen worden uitgevoerd door een psychotherapeut of klinisch psyscholoog. De psychotherapeut/klinisch psycholoog is een specialist; hij of zij heeft kennis van de meer complexe, langerdurende, diepergaande problematiek en heeft voldoende kennis en vaardigheden in huis om korte of langerdurende specialistische hulp te kunnen bieden. Dit is vergelijkbaar met de taak en functie van een specialist op het medische vlak.

Psychotherapeutische hulp is kortdurende of langerdurende hulp die zich richt op complexe problemen die een matige tot ernstige negatieve invloed hebben op uw functioneren. Het zijn vaak problemen die u flink belemmeren om nog redelijk te kunnen functioneren in één of meer van de levensgebieden thuis, familie, vrienden, school of werk. Het zou kunnen dat u voor dit probleem al eerder hulp hebt gehad en dat deze hulp niet toereikend was. Het kunnen ook problemen zijn die al langer bestaan of het kan zijn dat u al lange tijd last hebt van meerdere problemen waardoor u in uw leven al langere tijd moeizaam functioneert. Het is soms nodig om verder terug te gaan naar vroegere ervaringen.

De huisarts kan samen met u bekijken of u voor deze hulp in aanmerking komt. Er moet sprake zijn van minimaal één stoornis volgens de DSM V (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Als u daar samen met de huisarts niet uitkomt kan één van ons in een eerste gesprek bekijken of dit de juiste hulp voor u is.

Voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/