Behandeling

Generalistische Basis GGZ

De basispsycholoog/GZ psycholoog is een generalist; hij of zij weet van alle problemen binnen de psychologische zorg voldoende af om in eerste instantie kortdurende hulp te kunnen bieden. Dit is vergelijkbaar met de taak en functie van de huisarts op het medische vlak.

Specialistische GGZ

De psychotherapeut/klinisch psycholoog is een specialist; hij of zij heeft kennis van de meer complexe, langerdurende, diepergaande problematiek en heeft voldoende kennis en vaardigheden in huis om korte of langerdurende specialistische hulp te kunnen bieden. Dit is vergelijkbaar met de taak en functie van een specialist op het medische vlak.

Specialisaties

Gedragstherapie
Cognitieve therapie
EMDR
Systeemtheoretische psychotherapie
E-mental health