Afspraken afzeggen

Voor alle soorten van behandelingen geldt voor het afzeggen van een afspraak een afzegtermijn van tenminste 24 uur vóór de afspraak zou plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij deels bij u in rekening. De afspraaktijd is namelijk voor u gereserveerd en meestal is het niet meer mogelijk om op een dergelijk korte termijn nog een nieuwe afspraak op deze tijd te maken.

De kosten voor deze ”no show” zijn 60 euro per zitting. U krijgt hiervoor een rekening toegestuurd. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Een bericht van verhindering kunt u op ieder moment van de dag, dus ook ’s avonds en in het weekend, telefonisch aan ons doorgeven. U kunt dan ons antwoordapparaat inspreken. Een afzegging per e-mail behoort ook tot de mogelijkheden, alhoewel wij er niet voor in kunnen staan dat al uw mails ook daadwerkelijk door ons worden ontvangen. Het antwoordapparaat is betrouwbaarder.