Generalistische Basis GGZ

Behandeling in de Generalistsiche Basis GGZ is kortdurende hulp die zich in de eerste plaats richt op het probleem waar u mee komt. Over het algemeen zijn de problemen in de Basis GGZ problemen die een lichte tot matig ernstige invloed hebben op uw functioneren. Voordat dit probleem zich voordeed heeft u in het algemeen redelijk tot goed gefunctioneerd. In de regel heeft u voor dit probleem de afgelopen 12 maanden geen eerdere psychologische behandeling gehad.

Er zijn 4 verschillende behandeltrajecten. Afhankelijk van de zwaarte van uw zorgvraag wordt door ons de inhoud en de lengte van uw zorgtraject bepaald. Hoe lichter uw klachten zijn hoe korter het behandeltraject.

De behandeltrajecten zijn:
• Generalistische Basis GGZ Kort
• Generalistische Basis GGZ Middel
• Generalistische Basis GGZ Intensief
• Generalistische Basis GGZ Chronisch

Vaak maakt de huisarts de inschatting of uw hulpvraag valt binnen de Generalistische Basis GGZ. Er moet sprake zijn van een stoornis volgens de DSM V (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Komt u er samen met uw huisarts niet uit dan kunt u ook in een eerste gesprek samen met een van ons bekijken of dit de juiste hulp is voor u.

Voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/