Zorgverzekeraars

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee wij een contract hebben, dan krijgt u de behandeling meestal volledig vergoed met uitzondering van het eigen risico.

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2024 € 385,- per jaar tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger bedrag bent overeengekomen. Is uw eigen risico nog niet opgebruikt op het moment dat uw behandelaar de behandeling declareert bij uw verzekering, dan factureert uw zorgverzekeraar het (resterende) eigen risico aan u.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee wij geen contract hebben, dan krijgt u mogelijk (een deel van) de behandeling niet vergoed. Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. U ontvangt van ons de nota en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.

In 2024 hebben wij een contract met onderstaande zorgverzekeraars:

VGZ
Hieronder vallen:

 1. Univé (0101)
 2. ZEKUR (0101)
 3. ZEKUR natura (3361)
 4. VGZ (7095)
 5. IZZ (7095)
 6. VGZbewuzt (7095)
 7. MVJP (7095)
 8. Zorgzaam (7095)
 9. IZA (3334)
 10. UMC (0736)

CZ groep
Hieronder vallen:

 1. CZ  (9664)
 2. OHRA (9664)
 3. Nationale Nederlanden (9664)

Zilveren Kruis
Hieronder vallen:

 1. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 2. Interpolis Zorgverzekeringen N.V. (3313)
 3. FBTO Zorgverzekeringen N.V. (3351)
 4. De Friesland (3358)
 5. Achmea Zorgverzekeringen N.V.