Betaling

Om uw kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar moet u een verwijskaart hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Op deze verwijskaart moet duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ.

De verwijskaart moet gedateerd zijn vóór of op de datum dat u zich bij ons heeft aangemeld.

Er moet sprake zijn van een DSM V stoornis. Sommige stoornissen, zoals relatieproblematieken en burn-out problematiek, komen niet voor vergoeding in aanmerking.