Dossiers en privacy

De informatie die u aan ons verstrekt, is strikt vertrouwelijk.
Deze informatie zal alleen aan anderen, zoals de huisarts en de bedrijfsarts, worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven.

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier.
Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

In onze praktijk werken wij met het electronisch patientendossier van INCURA. De informatie in dit dossier is alleen in te zien door medewerkers van onze praktijk. Er is ook een patientenportaal waarin u kunt inloggen en waarin behandelplannen en eventuele brieven naar anderen in te zien en uit te printen zijn. Ook worden hierin de af te nemen vragenlijsten klaar gezet die u daar kunt invullen.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier.

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd. U kunt verzoeken om het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wet.